Интензивен курс
- учи сам (индивидуална настава)
ИНДИВИДУАЛЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС (учи сам)
ПОЛУСТЕПЕН: на пример: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

ИНДИВИДУАЛЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС (учи сам)
ЦЕЛ СТЕПЕН: на пример: А1, А2, Б1, Б2/1 и Б2/2

Запиши се онлајн. Курсот започнува по Ваша желба.