Редовен курс - групна настава
Како се одвива онлајн учењето во групна настава во училница и од дома?

Што е потребно за групна настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис MS Teams курсистот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со другите курсисти и со професорот.
- Професорот комуницира со учесниците преку MS Teams, додека предава преку платформата МУДЛ
- Професорот користи софтвер за работа во училница Net Support School за предавање во училницата.
- Учесниците кои се во училница преку специјална аудио опрема и MS Teams конференцискиот сервис комуницираат со учесниците од дома.
- Учесниците го изучуваат германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: https://online.delfin.com.mk
- Учесниците на платформата учат, читаат, пишуваат, зборуваат, слушаат, гледаат видеа, вежбаат, пишуваат домашни задачи, прават тестови и сл.

РЕДОВЕН КУРС

Уписи Септември 2023


НАСТАВА: во групи од 3 до 5 учесници
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: онлајн од дома
НИВОА: еден степен според ЕРРЈ (А1 или А2 или Б1 или Б2/1 или Б2/2)
ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2023
ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 30 Јануари 2024
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.
Можност за плаќање на 4 рати

Кога веќе учиш германски јазик, учи квалитетно, учи кај најдобрите!!!