Изберете курс според Вашите потреби


parallax background

Понуда учебна 2023/2024 год.

РЕДОВНИ КУРСЕВИ

Редовни курсеви

Редовните курсеви нудат изучување на германскиот јазик во пократок временски период. Тие се наменети за ученици, средношколци, студенти и возрасни слушатели. Тие се едносеместрални и се изведуваат во групи до макс. 5 слушатели. Слушателите можат да учат од училница или од дома. Достапни се следните цели нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2.

  • Средношколци, студенти и возрасни: 3 пати неделно по 90 мин..
прочитај повеќе

Интензивни курсеви

Интензивните курсеви убрзани курсеви, кои се наменети за студенти и возрасни слушатели. Нашите понуди содржат 4 видови на интензивни курсеви, кои можат да бидат индивидуални и групни. Слушателите можат да учат од училница или од дома. Достапни се следните полунивоа: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2, Б2/1, Б2/2, Ц1/1, Ц1/2, Ц2/1 и Ц2/2.

  • Средношколци, студенти и возрасни: 3 пати по 120 мин. - 6 недели
  • Средношколци, студенти и возрасни: 2 пати по 120 мин. - 9 недели
  • Средношколци, студенти и возрасни: 2 пати по 180 мин. - 6 недели
  • Средношколци, студенти и возрасни (цело ниво): 3 пати по 120 мин. - 12 недели
прочитај повеќе