Интензивни курсеви
- учи сам (индивидуална настава)
ИНТЕНЗИВЕН КУРС

УЧИ САМ - индивидуална настава

Сакате германскиот јазик да го изучувате интензивно? Но не можете да учествувате во групна настава? Не ви одговараат термините на групата? Одите на работа на смени? Сакате Вие да ги одредувате термините за настава? Некогаш предпладне, некогаш на пладне, некогаш навечер или ноќе? За Вас најдобра понуда е ИНДИВИДУАЛНАТА НАСТАВА! Со овој вид на настава Вие добивате ЛИЧЕН ПРОФЕСОР, кој Ви стој на располагање само Вам.
Наставата се одржува во термини, кои ви одговараат Вам и нема пропуштени часови.

Како се одвива онлајн учењето во индивидуална настава од дома?

Што е потребно за индивидуална настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандрарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис ЗУМ курсистот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со професорот.
- Професорот комуницира со курсистот преку ЗУМ, додека предава преку платформата МУДЛ
- Курсистот го изучува германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: - Курсистот на платформата учи, чита, пишува, зборува, слуша, гледа видеа, вежба, пишува домашни задачи, прави тестови и сл.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 21.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: 43.200 ден.

Запиши се онлајн. Курсот започнува по Ваша желба.