Полуинтензивни курсеви – групна настава

Како се одвива онлајн учењето во групна настава во училница и од дома?

Што е потребно за групна настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис ЗУМ курсистот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со другите курсисти и со професорот.
- Професорот комуницира со курсистите преку ЗУМ, додека предава преку платформата МУДЛ
- Професорот користи софтвер за работа во училница Net Support School за предавање во училницата.
- Учесниците кои се во училница преку специјална аудио опрема и ЗУМ конференцискиот сервис комуницираат со курсистот од дома.
- Курсистите го изучуваат германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: http://online.delfin.com.mk
- Курсистите на платформата учат, читаат, пишуваат, зборуваат, слушаат, гледаат видеа, вежбаат, пишуваат домашни задачи, прават тестови и сл.

Уписи Септември 2019

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 01 Февруари 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.

Можност за плаќање на 4 рати

Уписи Февруари 2020

НАСТАВА: во групи до 5 учесници

СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: од училница и онлајн од дома

НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 1 ФЕВРУАРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 17 недели – 4 месеци / до 10 Јуни 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: 19.000 ден.

Можност за плаќање на 4 рати

Запиши се онлајн. Започнуваме на 16. Септември