Соработници

Штип: Училиште за странски јазици Германика
проф. Весна Попова 078 291-292

Кочани: проф. Ивана Велкова 075 383-030

Кочани: Центар за гермаски јазик Мотив
проф. Ангела Игнатова 077 879-863

Виница: проф. Јадранка Илиева 078 830-720

Кичево: Училиште за странски јазици Шрите
проф. Маја Јолеска 071 273-829

Делчево и Берово: проф. Анита Постоловски 078 856-056

Битола: Училиште за германски јазик Делфин
проф. Николче Шулевски 075 333-119

Скопје: Училиште за странски јазици Филос
проф. Билјана Паневска 071 285-290
проф. Ивана Поповиќ 070 814-331

Скопје: Академија О Фортуна
проф. Маја Ѓ. Алексовска 077 875-434

Скопје: Училиште за странски јазици Access
проф. Марија Гулевски 070 367-155

Скопје: проф. Јулијана Шалева 072 238-497

 

================================================================

Сакате Вие и Вашето дете да присуствувате на онлајн презентација директно со организаторот? Со нашиот конференциски сервис  ви нудиме удобно, од дома да ја проследите 45 минутната презентација и да се запознаете детално со летниот јазичен камп, со слики и зборови. 

Јавете се на телефонот: 075 333-119 и закажете термин за презентација!!!

За да присуствувате на онлајн презентацијата, потребно е само да кликнете на следниот линк:  ПРЕЗЕНТАЦИЈА