КонтактФирма:

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола
ЕДБ. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120
депонент на Халкбанк АД Скопје

Девизни сметки:

Firma: DELFIN SHULE DOOEL BITOLA
BANK: Stopanska Banka AD Skopje
EURO> IBAN: MK07200002758599676 SWIFT: STOBMK2X
CHF> IBAN: MK07200003388917510 SWIFT: STOBMK2X

Запознајте го нашиот тим

Ако имате некое прашање, слободно контактирајте со нас!

Нашите профили на социјалните медиуми:

Предавач

д-р Николче Шулевски

Проф. по германски јазик

+389 75 333119


д-р на наука по методика во онлајн наставата по германски јазик

Предавач

Марија Стојановска

Проф. по германски јазик

+389 76 201-240


Предавач - специјалист по онлајн учење во германскиот јазик

Испрати порака

Имате некое прашање, сугестија, поплака или пофалба? Слободно контактирајте не! Ќе добиете одговор во најкраток можен рок.