СПРЕМАЊЕ по германски јазик за средношколци


СПРЕМАЊЕ по германски јазик за средношколци

Училиштето за германски јазик Делфин нуди спремање по германски јазик за ученици од средните училишта, според училишната програма. Целта на овие курсеви е полесно совладување на училишниот материјал, подготовка за писмена работа, дообјаснување на материјалот, давање на дополнителни вежби и задачи и подобрување на оцената во училиште.

Како се одвива онлајн учењето во групна настава во училница и од дома?

Што е потребно за групна настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис MS Teams учесникот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со другите учесници и со наставникот.
- Наставникот комуницира со учесниците преку MS Teams, додека предава преку платформата МУДЛ
- Наставникот користи софтвер за работа во училница Net Support School за предавање во училницата.
- Учесниците кои се во училница преку специјална аудио опрема и MS Teams конференцискиот сервис комуницираат со учесниците од дома.
- Учесниците го изучуваат германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: https://online.delfin.com.mk
- Учесниците на платформата учат, читаат, пишуваат, зборуваат, слушаат, гледаат видеа, вежбаат, пишуваат домашни задачи, прават тестови и сл.

СПРЕМАЊЕ

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ
*** Заради пандемијата со COVID-19 наставата ќе се изведува исклучиво онлајн ***
НИВОА: еден полустепен според ЕРРЈ (А2/2 или Б1/1 или Б1/2)
ВИД НА НАСТАВА: настава во група до 20 слушатели
СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА: онлајн од дома
ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути
ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2022
ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.
ЦЕНА за плаќање во готово: 5.400 ден.
Можност за плаќање на 9 рати х 600 ден. = 5.400 ден.

Спремање за средношколци