Kонференциски сервис ЗУМ

Од 2017 год. нашето училиште користи конференциски сервис за видео и аудио комуникација со капацитет до 100 учесници. Овој сервис овозможува аудио и видео врска помеѓу предавачот и учесниците, прикажување на мониторот, далечинско работење на компјутерите во конференцијата, размена на податоци, чат како и далечинско работење и помош при учењето од страна на предавачот кон учесниците. Сервисот содржи исто така и фукнција на бела табла.

Како да се исталира и воспостави конференциски контакт со училиштето за германски јазик Делфин преку Zoom? 

  1. Отворете на следната веб страна https://zoom.us/  и изберете: Join a metting. 
  2. Во полето внесете Meeting ID: 8975 333 119  и изберете Join. 
  3. Автоматски на Вашиот компјутер ќе се спушти софтверот: Zoom_launcher.exe
  4. Кликнете на него и изберете Run. 
  5. Софтверот ќе се инсталира и Вие веќе сте на конференциска врска со УГЈ Делфин. 

Важно: Изберете Test Computer Mic & Speakers за да проверите, дали Вашите звучници и микрофон се функционални и работат. Кликнете на Test Speaker Test Mic. Откако ќе биде успешна проверката на Вашиот микрофон и звучници, исклучете го овој прозорец. 

6. Изберете Join Audio Conference by Computer. 

Упатството можете да го погледнете на следното видео: ЗА ПРОФЕСОРИ:

Упатството можете да го погледнете на следното видео: ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ: