Летен јазичен камп Германија 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! Кампот 17 е целосно пополнет!!! Нема повеќе слободни места!!!