Интензивни курсеви

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 5 пати по 180 мин. или 20 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 5 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 100 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 180 мин. или 16 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 5 пати по 120 мин. или 13,3 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 7 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 94 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>

ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 6

ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели

ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНА ЗА ПОЕДИНЕЦ: инфо на тел.

ЦЕНА ЗА ГРУПНА НАСТАВА: инфо на тел.

Пријави се онлајн на следниот линк>>>