ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

УПИСИ Септември 2017

Училиштето за германски јазик Делфин нуди курсеви по германски јазик за деца, ученици, средношколци, студенти и возрасни. Курсевите се изведуваат според најновите методи и програми и истите се содржат од учебници работни тетратки, аудио и видео материјали, софтвер за учење, онлајн вежби, учење преку  компјутер, преку  платформа за учење моодле и сл. Курсевите се поделени според Европската референцијална рамка за јазици од сите нивоа:  А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2, како и нивните меѓустепени. Наставата ја изведува докторант по методика во германскиот јазик, м-р Николче Шулевски.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Тамбурин, Там Там и др. Пинг понг ној 1,2 Планет 1,2,3, Идеен 1,2,3 Прима 1,2,3

hueber-mali-2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др.

optimal1

genial2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др. 

 

hueber-golemi1

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 01 ОКТОМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 8 месеци / до 15 јуни 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 8 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др

 

studiod2-skusena

 

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН>>>>