УПИСИ Септември 2017

Училиштето за германски јазик Делфин нуди курсеви по германски јазик за деца, ученици, средношколци, студенти и возрасни. Курсевите се изведуваат според најновите методи и програми и истите се содржат од учебници работни тетратки, аудио и видео материјали, софтвер за учење, онлајн вежби, учење преку  компјутер, преку  платформа за учење моодле и сл. Курсевите се поделени според Европската референцијална рамка за јазици од сите нивоа:  А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2, како и нивните меѓустепени. Наставата ја изведува докторант по методика во германскиот јазик, м-р Николче Шулевски.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Тамбурин, Там Там и др. Пинг понг ној 1,2 Планет 1,2,3, Идеен 1,2,3 Прима 1,2,3

hueber-mali-2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др.

optimal1

genial2

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др. 

 

hueber-golemi1

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 01 ОКТОМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 8 месеци / до 15 јуни 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 8 рати

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др

 

studiod2-skusena

 

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН>>>>