Полуинтензивен курс (групна настава)

ПОЛУИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ

Уписи Септември 2017

Уписи Февруари 2018

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 4 месеци / до 01 Февруари 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: информации на тел. 

Можност за плаќање на 4 рати. 

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др.

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 1 ФЕВРУАРИ

ТЕРМИНИ: 3 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 4 месеци / до 10 Јуни 2018

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 108 по 45 мин.

ЦЕНА: информации на тел. 

Можност за плаќање на 4 рати.

КУРСЕВИ: Студио Д А1, А2, Б1, Б2, Шрите, Танграм, Делфин, Гениал, Оптимал и др.

Пријавување онлајн на овој линк >>>

Повеќе информации на тел. 075 333-119