ПРОМОЦИИ

Немате познавања од германскиот јазик? Имате потешкотии при совладувањто на јазикот? Неопходен Ви е германскиот јазик за комуникација?

Ние го имаме решението за Вас!!! Со нас ќе го научите германскиот јазик брзо и лесно и ефективно!!!

СПЕЦИЈАЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА за Facebook групите Македонци во Германија, Австрија и Швајцарија

Почитувани членови на Facebook групите на Македонци во Германија, Австрија и Швајцарија,  

училиштето за германски јазик Делфин од Битола постои од 2004 год. и зад себе има оставено голем број на задоволни курсисти од Битола, од регионот, но и ширум Македонија. Тоа е првото и единстено онлајн училиште, специјализирано за изучување на германскиот јазикво РМ.  Од 2015 год. се занимава исклучиво со онлајн изучување на германскиот јазик, преку професионален конференциски сервис Zoom (софтвер за аудио и видео комуникација) и најраспространетата платформа за електронско учење во светот МУДЛ, на која се поставени материјали за изучување на германскиот јазик за сите нивоа. Со цел да Ви помогнеме полесно да го совладате германскиот јазик, а со тоа и полесно да се етаблирате во системот во германскојазичните земји, одобруваме

20% промотивен попуст на групни полуинтензивни курсеви***

на сите членови на групата, кои живеат во Германија, Австрија или Швајцарија, но и на другите членови, кои живеат во РМ. Понудата опфаќа:

 

Полуинтензивните курсеви се со забрзано темпо на учење со интензитет од 3 пати неделно по 90 мин. и се одржуваат во договор со групата во попладневните часови. Термините за изведување на наставата се фиксни за целиот период од 4 месеци. На еден ваков курс се изучува едно ниво според Европската референтна рамка за јазици, за што на крајот од курсот следува диплома за завршен курс со постигнатите резултати. Се работи во мали групи. 

 Што е потребно за следење на ваков вид на настава? 

Пред се желба за изучување на германскиот јазик. Десктоп или лаптоп компјутер со слушалки и микрофон, стандардна домашна интернет врска и основни компјутерски познавања. Секој Facebook корисник може слободно, без никаков проблем, да учи по електонски пат.   

Како се воспоставува контакт со групата и со професорот? 

За да се воспостави контакт со групата и со професорот потребно е да кликнете на следниот линк: https://zoom.us/j/8975333119

изберете: Zoom herunterladen und ausführen

Откако ќе се спушти софтверот, инсталирајте го со кликање на Zoom_launcher.exe

Изберете Test Computer Audio за да проверите дали функционира Вашиот микрофон и Вашите слушалки (звучници). 

Изберете Test Speaker, потоа  Test Mic. Откако ќе го завршите тестот, исклучете го овој прозорец.

 Внесете го Вашето име и избетете  Join. 

На следниот линк се наоѓа деталното упатство со видео. https://delfin.com.mk/?page_id=11464

Што е тоа платформа за електронско учење МУДЛ? 

МУДЛ претставува платформа за учење, која служи за подготовка и користење на материјали за учење, истата се користи од поединци, група, институција или организации, ги поддржува кооперативните процеси за учење и служи како алатка за комуникација помеѓу учесниците, како и менаџирање со фајлови и документи. 
Името МУДЛ значи „модуларна објекторентирачка и динамнична средина за учење. MУДЛ важи денес за име кое кое се развива во портал за учење и кое станува кај корисниците, ученици и наставници се попопуларен, важи за бренд на една многу едноставна техника за учење и учење на нови методи кои ја поддржуваат креативноста и способноста за учење кај учениците. Повеќе информации>>>

Како изгледа платформата МУДЛ и како се учи преку неа?

Платформата е веб страна, која е постојано достапна на интернет. Со логирање на неа се пристапува до курсот, кој се изучува. Во него се поставени материјали за учење, поделени во лекции и по нивоа. Во лекциите се застапени сите видови на електронски датотеки (текстови, слики, видео, аудио материјали, пдф фајлови, ппт презентации, линкови и сл.). Преку овие материјали, застапени се сите јазични вештини, потребни за изучување на германскиот јазик (говорење, читање, пишување и слушање). Платформата нуди постојано следење на учесникот, коригирање и оценување на сите активности и оценување. Таа во целост ја заменува класичната настава, значи заменува учебник, работна тетратка, тетратка за пишување, речник, аудио и видео ЦДа, табла, креда и се друго што постои во класичната настава. 

Овој вид на настава е многу поефикасен и подобар, кога се работи за изучување на странски јазици. Овој факт е испитан и докажан на неодамнешното испитување, одржано во повеќе образовни институции во РМ. 

Информации и презентации? 

Потребен Ви е курс по германски јазик? Јавете се на нашите Viber или WhatsApp броевите и закажете презентација!

Имате други желби, потреба од интензивен курс или прашања?

Слободно јавете се на Viber или WhatsApp броевите: +389 75 333-119 м-р Николче Шулевски или +389 76 201-240 Марија Стојановска

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 30.09.2018 год. 

на Viber или WhatsApp: +389 75 333-119