ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

ОНЛАЈН УЧЕЊЕ

Е-Учењето претставува користење на нова мултимедијална технологија и интернет за подобрување на квалитетот за учење преку пристап до ресурси и услуги како и соработка на поголеми далечини.

E-Learning: Verwendung neuer Multimediatechnologien und des Internet zur Verbesserung der Lernqualität durch den Zugriff auf Ressourcen und Dienstleistungen sowie für die Zusammenarbeit und den Austausch über weite Entfernungen hinweg.

(Glossar der E-Learning-Initiative der Europäischen Kommission)

врз база на најновите учебници на познатите издавачки куќи од Германија. (Hueber Verlag, Cornelsen Verlag, Klett Verlag usw.)

izdavacki

Со помош на 10 десктоп компјутери, мрежно поврзани на интернетIMG_20150720_234743

Со помошните програми за учење (Net Support School и iTalc) на платформата за учење moodle (moodle.mk и moodle-deutsch.de)

moodle vo ucilnica i online

 • изучување на германскиот јазик по најнови методи
 • учење преку платформа моодле на интернет, пристап од било каде и било кога.
 • учењето не е поврзано со термин, време, превоз и физичко присуство во училница
 • нема трошоци за учебници
 • нема печатење на хартија, фотокопирање на материјали и сл.
 • постојано следење на ученикот
 • поголема активност на час
 • повеќе нагледни средства, аудио материјали, видео снимки
 • нема пропуштање на часови заради било кои причини
 • неограничен број на вежбање на вежбите…………………

 • со физичко присуство во училница, со работа на компјутерите, преку платформата моодле,
 • или од дома, со работа на домашен компјутер, преку платформата моодле и преку видео и аудио врска со училницата со тутор.
 • moodle vo ucilnica i online

Секој заинтересиран од Битола, сите други градови на Република Македонија и сите заинтересирани луѓе од било каде во Светот.