ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! ПРЕД ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП 2018 Ве молиме да се информирате за слободни места! Информации на моб. 075 333119

моодле училница

Во јули 2015 год. во Училиштето за германски јазик Делфин Битола беше инсталирана првата моодле училница, специјализирана за изучување на германскиот јазик онлајн. Училницата е прва и единствена од ваков вид во Република Македонија. Во неа ќе имаат можност курсистите онлајн да го изучуваат германскиот јазик, на еден нов метод, кој е многу застапен насекаде во светот. Наставата ќе се изведува со и без физичко присуство на курсистите, со 100% примена на ИКТ во наставата, преку платформата за учење Моодле, помошните програми за работа во училница Net Support School и iTalc.