20% ПОПУСТ НА ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ КУРСЕВИ

ОНЛАЈН РЕДОВНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ОНЛАЈН РЕДОВНИ КУРСЕВИ
за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2

Индивидуална настава
Подготвителна настава
Спремање
Летни кампови по германски јазик
сезонска работа за студенти во Германија

дознај повеќе

20% ПОПУСТ НА ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ КУРСЕВИ

20% ПОПУСТ НА ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ КУРСЕВИ

Сакате интензивно да го изучувате
германскиот јазик?
Се наоѓате на точното место.
20% ПОПУСТ за интензивни поединечни курсеви!!!
за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2

дознај повеќе

МООДЛЕ УЧИЛНИЦА

МООДЛЕ УЧИЛНИЦА

Во јули 2015 год. во Училиштето за германски јазик Делфин Битола беше инсталирана првата моодле училница, специјализирана за изучување на германскиот јазик онлајн. Училницата е прва и единствена од ваков вид во Република Македонија. Во неа ќе имаат можност курсистите онлајн да го изучуваат германскиот јазик, на еден нов метод, кој е многу застапен насекаде во светот.

дознај повеќе

САМО ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ!!!!

20% ПОПУСТ НА ПОЕДИНЕЧНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ!!!

slider4

Повеќе информации >>>>> 

logo wp

moodle vo ucilnica i online

НОВО!!! МООДЛЕ УЧИЛНИЦА ВО ДЕЛФИН !!!

Поставена новата моодле училница за изучување на германскиот јазик во Делфин. Од оваа учебна година, Училиштето за германски јазик Делфин преминува во Е-Училиште, каде курсистите ќе имаат можност, без разлика на местото каде се наоѓаат, градот и земјата, да го изучуваат германскиот јазик ОНЛАЈН со нас. Курсевите се достапни 24/7.