ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ И ГРУПНИ КУРСЕВИ

ОНЛАЈН РЕДОВНИ КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ОНЛАЈН РЕДОВНИ КУРСЕВИ
за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2

Индивидуална настава
Подготвителна настава
Спремање
Летни кампови по германски јазик
сезонска работа за студенти во Германија

дознај повеќе

ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ И ГРУПНИ КУРСЕВИ

ОНЛАЈН ИНТЕНЗИВНИ ПОЕДИНЕЧНИ И ГРУПНИ КУРСЕВИ

Сакате интензивно да го изучувате
германскиот јазик?
Се наоѓате на точното место.
- интензивни поединечни и
- интензивни групни курсеви!!!
за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2

дознај повеќе

ШТО Е МООДЛЕ???

ШТО Е МООДЛЕ???

Моодле претставува платформа за учење, која служи за подготовка и користење на материјали за учење, истата се користи од поединци, група, институција или организации, ги поддржува кооперативните процеси за учење и служи како алатка за комуникација помеѓу учесниците, како и менаџирање со фајлови и документи.

Read More

 

logo wp

moodle vo ucilnica i online

НОВО!!! МООДЛЕ УЧИЛНИЦА ВО ДЕЛФИН !!!

Поставена новата моодле училница за изучување на германскиот јазик во Делфин. Од оваа учебна година, Училиштето за германски јазик Делфин преминува во Е-Училиште, каде курсистите ќе имаат можност, без разлика на местото каде се наоѓаат, градот и земјата, да го изучуваат германскиот јазик ОНЛАЈН со нас. Курсевите се достапни 24/7.