ИНТЕНЗИВЕН КУРС

УЧИ ВО ГРУПА - Групна настава

Сакате германскиот јазик да го изучувате интензивно? Можете да учествувате во групна настава? Ви одговараат термини попладне или навечер во група? За Вас најдобра понуда е ГРУПНА НАСТАВА!
Наставата се одржува во фиксни термини, во договор со сите курсисти во групата (2-4 учесници).

Како се одвива онлајн учењето во групна настава во училница и од дома?

Што е потребно за групна настава за учење од дома?
- Потребен Ви е десктоп или лаптоп компјутер, стандрарден интернет приклучок и слушалки со микрофон.
- Со помош на конференцискиот сервис ЗУМ курсистот се поврзува со аудио и по потреба со видео врска со другите курсисти и со професорот.
- Професорот комуницира со курсистите преку ЗУМ, додека предава преку платформата МУДЛ
- Професорот користи софтвер за работа во училница Net Support School за предавање во училницата.
- Учесниците кои се во училница преку специјална аудио опрема и ЗУМ конференцискиот сервис комуницираат со курсистот од дома.
- Курсистите го изучуваат германскиот јазик преку платформата МУДЛ, која е онлајн достапна на следниот линк: - Курсистите на платформата учат, читаат, пишуваат, зборуваат, слушаат, гледаат видеа, вежбаат, пишуваат домашни задачи, прават тестови и сл.

Интензивни курсеви
- учи сам (индивидуална настава)
ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1


ВИД НА КУРС:
ИНТЕНЗИВЕН КУРС 1
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 2
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 120 мин. или 5,3 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 3
НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 2 пати по 180 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 6 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 48 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 17.600 ден.
3 слушатели х 15.600 ден.
4 слушатели х 13.600 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 4
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 3 пати по 120 мин. или 8 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 12 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 35.200 ден.
3 слушатели х 31.200 ден.
4 слушатели х 27.200 ден.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5


ВИД НА КУРС: ИНТЕНЗИВЕН КУРС 5
НИВОА: А1, А2, Б1, Б2/1, Б2/2,
ЧАСОВИ НЕДЕЛНО: 4 пати по 120 мин. или 10,6 часа х 45 мин.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 9 недели
ВКУПНО ЧАСОВИ ПО 45 мин.: 96 часа

ЦЕНИ ЗА ГРУПНА НАСТАВА:
2 слушатели х 35.200 ден.
3 слушатели х 31.200 ден.
4 слушатели х 27.200 ден.

Запиши се онлајн. Курсот започнува по Ваша желба.