Тестови за одредување на степен
Почитувани,

на следните линкови можете бесплатно да се тестирате и со тоа да одредите ниво според Европската референтна рамка.

Тестирањето најдобро е да го започнете со нивото А1.

Einstufungstest zu A1

Решете ги сите 40 прашања, кои се поделени на делови: А1/1 дел 1, А1/1 дел 2, А1/2 дел 1 и А1/2 дел 2. По решавањето на 40 прашање, одете на следно>>> Test auswerten>>>> Ja.

Вака ќе се одреди нивото на познавање на германскиот јазик.

Следува оценувањето:

auswertung

Доколку по делови, процентот на знаење е над 75% односно исто така и вкупно над 75%, Вие го владеете тоа ниво и може да одите на следните тестови. Доколку на тестот, Вашите знаења се под 75%, тоа докажува дека тоа ниво треба да го изучувате.