Германски Јазик

МОТО: „Курсевите во Делфин не се само до ниво А1, ние имаме ученици и за другите степени А2, Б1, Б2, Ц1 па и Ц2, кои по нивното завршување се стекнуваат со интернационални дипломи за германски јазик“

Нашето училиште нуди курсеви по германски јазик за сите нивоа: А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2 по Европската референцијална рамка за јазици и тоа:

  • редовни курсеви
  • полуинтензивни курсеви
  • интензивни курсеви

Наставата може да биде:

  • индивидуална настава
  • групна настава
  • подготвителна настава
  • спремање

Редовните курсеви се поделени по возраст и тоа:

За учесници од 8 до 14 години:
Термини: 2 х 60 мин. неделно
Времетраење: 9 месеци

За учесници од 15 години и возрасни:
Термини: 2 х 90 мин. неделно
Времетраење: 9 месеци
дознај повеќе >>>>

 

Полуинтензивните курсеви се организираат во два уписни рока: 15 септември и 01 февруари. Тие се наменети за  учесници од 15 години и возрасни:
Термини: 3 х 90 мин. неделно
Времетраење: 4 месеци
дознај повеќе >>>>

 

Интензивните курсеви се наменете за учесници, кои сакаат интензивно да го изучуваат германскиот јазик. Тие се пред се наменети за учесници над 15 години и возрасни.  Можат да бидат индивидуални и групни. 

Постојат вкупно 3 понуди за нивоа: НИВОА: А1/1, А1/2, А2/1, А2/2, Б1/1, Б1/2

Интензивен курс 1 = 3 пати неделно по 120 мин. = 6 недели

Интензивен курс 2 = 2 пати неделно по 120 мин. = 9 недели

Интензивен курс 3 = 2 пати неделно по 180 мин. = 6 недели

и 1 понуда за НИВОА: Б2/1=х2, Б2/2=х2

Интензивен курс 4 = 3 пати неделно по 120 мин. = 12 недели
дознај повеќе >>>>

Пријавувањето се врши на следните телефонски броеви: 

 тел. 047 259-411 или моб. 075 333-119

 за ученици: до 15.09.                            за студенти: до 01.10.
                                         ПОБРЗАЈТЕ !!!