УПИСИ Септември 2018

Училиштето за германски јазик Делфин нуди курсеви по германски јазик за деца, ученици, средношколци, студенти и возрасни. Курсевите се изведуваат според најновите методи и програми и истите се содржат од учебници работни тетратки, аудио и видео материјали, софтвер за учење, онлајн вежби, учење преку  компјутер, преку  платформа за учење МУДЛ и сл. Курсевите се поделени според Европската референтна рамка за јазици од сите нивоа:  А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2, како и нивните меѓустепени. Наставата ја изведува доктор по методика во германскиот јазик, д-р Николче Шулевски.

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 60 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 90 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 15 СЕПТЕМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 9 месеци / до мај 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 9 рати 

ПРИЈАВУВАЊЕ: ДО 01 ОКТОМВРИ

ТЕРМИНИ: 2 пати неделно по 90 минути

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ: 8 месеци / до 15 јуни 2020

ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ: 140 по 45 мин.

ЦЕНА: инфо на тел.

Можност за плаќање на 8 рати

 

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН>>>>