Известување 5 – КОНЕЧНА ДЕТАЛНА ПРОГРАМА

Почитувани родители и ученици,

во прилог Ви ја доставуваме конечна деталната програма на сите активности, која е фиксна и финална.

Програмата е на македонски јазик и е наменета за родителите.

Програмата на германски јазик учесниците ќе ја добијат во автобусот.

Програмата можете да ја погледните и спуштите на следниот линк:

http://delfin.com.mk/wp-content/uploads/2019/06/Konecna-programa-kamp-19-.pdf

ПС: Во конечната верзија се додадени дополнително следните активности: Посета на технички музеј во Виена, Возење со трамвај во Виена, Целодневно возење со подземна железница во Минхен. И овие активности се вклучени во цената. 

Spread the word. Share this post!