ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПЛАТА Камп 19

Почитувани Родители и Учесници,

подготовките за Летниот јазичен камп 2019 год. се во полн тек.

Деталната програма на македонски и на германски јазик ќе ви биде доставена овој викенд.

Ве молиме за целосна уплата според договорот НАЈДОЦНА до 09.06.2019 год.

За учесниците кои уплаќаат на рати, исто така, целосна уплата според договорот НАЈДОЦНА до 09.06.2019 год.

Доколку веќе сте ја уплатиле целата сума Ви благодариме.

Со почит,

д-р Николче Шулевски

Spread the word. Share this post!